25 To Life Tattoos Huisregels

Onder de 18 jaar geen toegang (ook niet onder begeleiding).
Alleen toegang tot de werkvloer met toestemming van het personeel.
Om een (consult)afspraak te maken vragen wij een aanbetaling van minimaal €100,-,
welke verrekend wordt met de tattoeage (bij de laatste sessie) en niet terug te vorderen is!
Er is geen pin aanwezig.
Aanbetalingen zijn 3 maanden geldig.
Verschuiven of afzeggen van een afspraak moet 2 werkdagen van tevoren gebeuren, anders verliest men de aanbetaling.
Niet op komen dagen op je afspraak betekent dat je je aanbetaling kwijt bent.
Minimumprijs voor een tattoo is €100,-.
Wij zijn serieus met ons werk bezig en verwachten dit ook van onze klanten.
Wij behouden ons het recht tot weigeren van werk of personen.
Geen telefoon!
Wij doen geen piercings.
Te veel alcohol op? Blijf in de kroeg!

25 To Life Tattoos Houserules

No entry under the age of 18.
Entry to the workfloor not permitted without the permission of staff.
To make an (consult)appointment we ask a minimum of €100,-, which goes towards the tattoo and is non refundable.
Cash only.
Deposits are valid for 3 months.
Rescheduling or canceling of appointments needs to be done 2 working days in advance, otherwise you will loose your deposit.
No show for an appointment and you loose your deposit.
Minimum price for a tattoo is €100,-.
We take our work seriously, we expect this also from our customers.
We reseve the right to refuse work or persons.
No phone anytime!
We don’t do piercings.
Too much alcohol? Stay in the bar!